ĐỠ ĐẦU MỘT GIA ĐÌNH SOS

Tối thiểu 300.000đ/tháng

MỨC ĐỠ ĐẦU

Frequency
Hình thức thanh toán
Payment Method

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỠ ĐẦU


Mọi thông tin về quá trình tài trợ được mã hóa và bảo mật trong khi truyền tải.
Tôi xác nhận đã đọc, hiểu về chính sách bảo mật, và đồng ý thực hiện. 
------------------------------------
Your information is kept strictly confidential. 
If you are living aboard, please register at your local SOS Children's Villages for better services or support us in more general project for children in need at "Tài trợ"
300.000đ/tháng và lâu dài nhất có thể, bạn đã có thể góp phần giúp trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được sống trong một gia đình, có tuổi thơ hạnh phúc và có điều kiện sống tự lập, có trách nhiệm sau này.
 
Tham gia đỡ đầu lâu dài cho trẻ, bạn cũng sẽ trở thành một phần trong gia đình của trẻ, cùng với mẹ SOS và Làng SOS địa phương nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mỗi ngày - một gia đình luôn luôn bên cạnh trẻ trẻ, với tất cả sự tôn trọng và yêu thương.

/* pageName= FamilySponsorshipRequest pagePrefix= breadCrumb=Sponsorship Education Page / FamilySponsorshipRequest mainDomain=sosvietnam.org langIdentifier=VN,vi */