ĐỠ ĐẦU MỘT LÀNG SOS

Tối thiểu 500.000đ/tháng

MỨC ĐỠ ĐẦU

Frequency
Hình thức thanh toán
Payment Method

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỠ ĐẦU


Mọi thông tin về quá trình tài trợ được mã hóa và bảo mật trong khi truyền tải.
Tôi xác nhận đã đọc, hiểu về chính sách bảo mật, và đồng ý thực hiện. 
------------------------------------
Your information is kept strictly confidential. 
If you are living aboard, please register at your local SOS Children's Villages for better services or support us in more general project for children in need at "Tài trợ"
 
500.000đ/tháng, nhỏ nhưng lâu dài, là nguồn tài trợ ổn định giúp chúng tôi nuôi dưỡng các em trong môi trường tốt nhất.

 

Bạn nhận được gì?

1. Báo cáo về hoạt động của Làng mà bạn nhận đỡ đầu 1 lần 1 năm
2. Thiệp, quà của trẻ vào các dịp đặc biệt như sinh nhật, Tết
3. Thư cảm ơn, thư xác nhận đóng góp và giấy xác nhận để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu muốn)
4. Làng trẻ em SOS được kiểm toán độc lập định kỳ bởi Ernst & Young, đảm bảo số tiền tài trợ của bạn sẽ được sử dụng đúng mục đích và có kiểm soát.
 

/* pageName= VillageSponsorshipRequest pagePrefix= breadCrumb=Sponsorship Education Page / VillageSponsorshipRequest mainDomain=sosvietnam.org langIdentifier=VN,vi */