Mái ấm yêu thương cho mọi trẻ em

Làng trẻ em SOS Việt Nam là một phần của Làng trẻ em SOS Quốc tế, hiện có mặt tại 135 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chúng tôi quan niệm mọi trẻ em đều cần thuộc về một gia đình và lớn lên trong tình yêu thương, sự tôn trọng và an toàn.


Xem những con số biết nói

Lịch sử hình thành và phát triển

Vào năm 1949, tiến sỹ Hermann Gmeiner đã kêu gọi bạn bè quyên góp và xây dựng Làng trẻ em SOS đầu tiên để cứu giúp những trẻ em mồ côi sau chiến tranh thế giới lần thứ 2. 

Năm 1987, Làng trẻ em SOS là một trong những tổ chức đầu tiên quay trở lại Việt Nam.

Đến nay, hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam đã phát triển tại 17 tỉnh, thành phố với gần 70 chương trình, dự án với tổng số trẻ hưởng lợi lên đến 260.000 trẻ.

Đọc thêm

Định hướng 2030

Không để trẻ em phải lớn lên một mình. 

Đến năm 2030, Làng trẻ em SOS mong muốn sẽ đổi mới và hoàn thiện mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ tại Làng, và tập trung hỗ trợ trẻ khó khăn tại cộng đồng để ngăn ngừa tình trạng trẻ bị bỏ rơi, mồ côi, ly tán.
 
Và chúng tôi tiếp tục tiếp sức cho trẻ em, thanh niên qua các chương trình, dự án để thêm nhiều trẻ em thành công trong cuộc sống hơn nữa.

News

/* pageName= Mission and Vission pagePrefix= breadCrumb=Mission and Vission mainDomain=sosvietnam.org langIdentifier=VN,vi */