​17
Làng trẻ em SOS


16
Trường Mẫu Giáo SOS


12
Trường Phổ thông Liên 3 cấp Hermann Gmeiner
 

12
Lưu xá thanh niên SOS


1
Trường Trung cấp nghề
 

3
Xưởng thực hành nghề


6
Chương trình Hỗ trợ cộng đồng tại 7 tỉnh/Thành phố
 

Ngăn ngừa trẻ bị bỏ rơi, thất học
 

1656
Trẻ từ 1636 gia đình đang được hỗ trợ nuôi dưỡng, được vay vốn phát triển kinh tế

244
Trẻ đang học Đại học và đã tốt nghiệp Đại học

16.000
Trẻ, Gia đình được khám sức khỏe, tham gia tập huấn về Quyền trẻ em, bình đẳng giới, kỹ năng mềm...

 

Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi
 

3100
Trẻ đang nuôi dưỡng tại 17 Làng và Lưu xá thanh niên


2800
Trẻ đã trưởng thành và tự lập
*806 trẻ đã lập gia đình806
Trẻ đã lập gia đình và sống ổn định
 
/* pageName= Our work in numbers pagePrefix= breadCrumb=Our work in numbers mainDomain=sosvietnam.org langIdentifier=VN,vi */