Tác động

Hơn 30 năm giúp đỡ trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Làng trẻ em SOS Việt Nam đã phát triển tại 17 tỉnh thành, với hơn 70 chương trình, dự án với tổng số trẻ hưởng lợi lên đến 260.000 trẻ

.

Các chương trình, dự án của Làng trẻ em SOS Việt Nam bao gồm:

  • Chăm sóc trẻ theo mô hình Gia đình thay thế tại các Làng trẻ em SOS
  • Lưu xá thanh niên
  • Chương trình Tăng cường gia đình nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ bị bỏ rơi tại cộng đồng
  • Trường mẫu giáo SOS
  • Trường Phổ thông liên cấp Hermann Gmeiner
  • Trường trung cấp nghề
  • Xưởng thực hành kỹ năng nghề
  • Học bổng SOS, học bổng Hermann Gmeiner

Những con số biết nói

6000

Tổng số trẻ đã và đang được nuôi dưỡng tại 17 Làng trẻ em SOS trên khắp cả nước

2800

trẻ đã trưởng thành và tự lập

890

đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định

3089

gia đình tại cộng đồng đã và đang nhận hộ trợ từ chương trình Tăng cường gia đình

3700

trẻ đã và đang được giúp đỡ 

303

gia đình đã rời chương trình và tự chủ về tài chính