Tác động

Trong 35 năm giúp đỡ trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Làng trẻ em SOS Việt Nam đã phát triển tại 17 tỉnh thành, với hơn 70 chương trình, dự án với tổng số trẻ hưởng lợi lên đến 326.000 trẻ

.

Các chương trình, dự án của Làng trẻ em SOS Việt Nam bao gồm:

  • Chăm sóc trẻ theo mô hình Gia đình thay thế tại các Làng trẻ em SOS
  • Lưu xá thanh niên
  • Chương trình Tăng cường gia đình nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ bị bỏ rơi tại cộng đồng
  • Trường mẫu giáo SOS
  • Trường Phổ thông liên cấp Hermann Gmeiner
  • Trường trung cấp nghề
  • Xưởng thực hành kỹ năng nghề
  • Học bổng SOS, học bổng Hermann Gmeiner

Những con số biết nói

6589

Tổng số trẻ đã và đang được nuôi dưỡng tại 17 Làng trẻ em SOS trên khắp cả nước

2027

trẻ đã trưởng thành và tự lập

1081

đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định

3089

gia đình tại cộng đồng đã và đang nhận hộ trợ từ chương trình Tăng cường gia đình

3852

trẻ đã và đang được hỗ trợ từ chương trình

2276

Tổng số trẻ đã dừng hỗ trợ vì gia đình đã thoát nghèo, chuyển nơi cư trú hoặc trẻ đã hoàn thành chương trình phổ thông