img

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

Việt Nam tuy là một nước nhỏ nhưng Làng trẻ em SOS Việt Nam có số trẻ hưởng lợi nhiều thứ 3 (sau Ấn Độ và Brazil) trong số 135 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Làng trẻ em SOS giúp đỡ.

Triệu Đô la Mỹ đã viện trợ cho trẻ em Việt Nam từ 1987

Trẻ em đã và đang được hưởng lợi trong 30 năm qua

Trẻ em hiện tại đang hưởng lợi và cần hỗ trợ

Số chương trình và dự án


​17
Làng trẻ em SOS

16
Trường Mẫu Giáo SOS

12
Trường Phổ thông Liên 3 cấp Hermann Gmeiner
 
12
Lưu xá thanh niên SOS

1
Trường Trung cấp nghề
 
3
Xưởng thực hành nghề

6
Chương trình Hỗ trợ cộng đồng tại 7 tỉnh/Thành phố
 

Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi


 

3100
 
Trẻ đang nuôi dưỡng tại 17 Làng và Lưu xá thanh niên


 
 
2800
 
Trẻ đã trưởng thành và tự lập


 
 
806
 
Trẻ đã lập gia đình và sống ổn định
 

Ngăn ngừa trẻ bị mồ côi, bỏ rơi, thất học

 

 
1656
 
Trẻ từ 1656 gia đình khó khăn đang được hỗ trợ nuôi dưỡng, gia đình được vay vốn phát triển kinh tế

 
 
244
Trẻ đang học Đại học và đã tốt nghiệp Đại học

 
 
16.000
Trẻ, gia đình được khám sức khỏe, tham gia tập huấn về Quyền trẻ em, bình đẳng giới, kỹ năng mềm...
THỐNG KÊ % TRẺ SOS HƯỞNG LỢI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Nguồn viện trợ Quốc tế sẽ cắt giảm để giúp đỡ những nơi cần hơn, vì Việt Nam đã là nước có thu nhập trung bình (thoát nghèo) từ năm 2015.

TÌM HIỂU THÊM VÀ GIÚP ĐỠ