Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã quan tâm và hỗ trợ cho Làng trẻ em SOS Việt Nam. Chính sách bảo mật này sẽ nêu rõ việc thu thập, sử dụng và bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin thanh toán và các thông tin khác được bạn cung cấp qua website. Tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của bạn cũng là điều tối quan trọng đối với chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc qua chính sách bảo mật hoàn chỉnh bao gồm điều khoản về quyền hạn của bạn trong việc sử dụng thông tin, hình ảnh trên website. Đây là những vấn đề pháp lý liên quan đến chúng tôi. VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY BAO GỒM VIỆC ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

Trong văn bản này, bạn sẽ thấy các thuật ngữ "Làng trẻ em SOS", "chúng tôi" - những thuật ngữ chỉ Làng trẻ em SOS Việt Nam, đơn vị quản lý website này. Làng trẻ em SOS Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì lợi ích của trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các thuật ngữ "bạn", "của bạn"  đề cập đến khách truy cập và người dùng trang web của chúng tôi.

WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

1. Mục đích của trang web này là gì?

Chúng tôi vận hành trang web này để cung cấp cho bạn thông tin về Làng trẻ em SOS, và tạo cơ hội để bạn có thể giúp đỡ trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế. Trang web này bao gồm các tính năng cho phép chia sẻ nội dung bạn đã xem hoặc đọc với bạn bè hoặc người quen. Bạn cũng có thể quyên góp cho Làng trẻ em SOS một lần hoặc thường xuyên.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

2. Làng trẻ em SOS thu thập thông tin qua trang web ở đâu và tại sao?

Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ thông tin cá nhân nào nếu bạn chỉ truy cập trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, việc sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, để giúp chúng tôi liên tục tìm hiểu và cải thiện nội dung và dịch vụ của mình, một số dữ liệu được thu thập theo cách ẩn danh và tổng hợp, ví dụ: số lượng khách truy cập vào một số trang nhất định.

Một số dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ và sở thích được thu thập khi bạn quyên góp trên trang web của chúng tôi và khi bạn đăng ký tài trợ. Dữ liệu bạn cung cấp giúp chúng tôi cá nhân hóa việc liên hệ và cung cấp thông tin cho bạn. Đăng ký bản tin là việc hoàn toàn tự nguyện. Việc điền các thông tin không bắt buộc là tùy chọn của bạn.

Dữ liệu như số thẻ tín dụng hoặc các thông tin thanh toán khác được thu thập để tiến hành việc quyên góp.

3. Làng trẻ em SOS có sử dụng thông tin cookie không?

"Cookie" là một mẩu dữ liệu nhỏ được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy chủ của chúng tôi và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Làng trẻ em SOS sử dụng thông tin cookie để cung cấp nội dung, dịch vụ tốt hơn và cá nhân hóa hơn cho khách truy cập của trang web này. Ví dụ: theo dõi tần suất truy cập của các trang trên website. Chúng tôi có thể khớp thông tin thu được từ cookie với dữ liệu khác mà bạn cung cấp để phát triển số liệu thống kê.

Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng máy tính hoặc phần mềm để biết cụ thể về cách cookie hoạt động trên máy tính của bạn. Có thể chặn việc cookie được tải về máy tính của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc chặn cookie có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của trang web.

Thông tin cá nhân duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin bạn cung cấp. Cookie không thể đọc dữ liệu trong ổ cứng của bạn. Các nhà quảng cáo cũng có thể gắn cookie của họ vào trình duyệt của bạn (nếu bạn nhấp vào quảng cáo ), việc này chúng tôi không thể kiểm soát.

4. Làng trẻ em SOS có chia sẻ thông tin được thu thập trên trang web với bên thứ 3 không?

Dữ liệu cá nhân được thu thập không được phân phối, chia sẻ, cho thuê hoặc bán cho các công ty hoặc tổ chức không thuộc sơ đồ tổ chức của Làng trẻ em SOS. Trong trường hợp các dịch vụ quản trị như xử lý thẻ tín dụng được yêu cầu từ bên thứ ba, thông tin cá nhân được xử lý bảo mật và chỉ phục vụ cho mục đích của Làng trẻ em SOS.

Nếu bị bắt buộc bởi luật pháp hoặc các cơ quan quản lý, Làng trẻ em SOS có thể chia sẻ thông tin cá nhân. Điều này là hợp lệ nếu chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng đã có sự can thiệp hoặc sử dụng không phù hợp trang web của chúng tôi. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân khi thấy phù hợp hoặc theo yêu cầu của luật pháp hoặc cơ quan pháp lý.

Thông tin tổng hợp, thống kê và thông tin phi cá nhân khác, chẳng hạn như số lượng khách truy cập vào trang web và việc sử dụng các tính năng hoặc dịch vụ nhất định có thể được chia sẻ với bên thứ ba làm việc với chúng tôi, ví dụ như để quảng bá trang web.

5. Làng trẻ em SOS có sử dụng địa chỉ được thu thập trên trang web để gửi thông tin bổ sung qua e-mail, thư tay hoặc bằng các phương tiện khác không?

Làng trẻ em SOS chỉ gửi cho bạn thông tin bổ sung qua e-mail hoặc thư  tay khi có sự đồng ý của bạn. Trên trang web, bạn có thể đăng ký và hủy đăng ký nhận bản tin điện tử của chúng tôi bất cứ lúc nào.

Bạn cũng có thể hủy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết có tên unsubscribe, được nhúng trong mỗi bản tin điện tử được gửi bởi Làng trẻ em SOS Việt Nam.

7. Quy tắc nào được áp dụng nếu tôi "nhấp" qua trang web khác?

Làng trẻ em SOS có thể chọn liên kết trang web của mình với trang web của bên thứ ba để cung cấp dịch vụ hoặc thông tin sâu hơn. Tuy nhiên, chính sách bảo mật của chúng tôi không còn áp dụng khi bạn rời khỏi trang web. Chúng tôi không thể kiểm soát các thông tin được thu thập bởi các trang web được liên kết bên ngoài cũng như việc sử dụng thông tin này. Đối với các chính sách hướng dẫn các trang web bên thứ ba này, vui lòng tham khảo các hướng dẫn về quyền riêng tư và bảo mật tương ứng của họ.

AN TOÀN THÔNG TIN CỦA BẠN

8. Website của Làng trẻ em SOS Việt Nam bảo mật thông tin của bạn như thế nào?

Dữ liệu trên tất cả các giao dịch trực tuyến được lưu trên một máy chủ an toàn được lưu trữ bởi một công ty quốc tế, có kinh nghiệm và có uy tín. Một số lớp bảo mật tích hợp, bao gồm hệ thống tường lửa tiên tiến, mã hóa số thẻ tín dụng và sử dụng mật khẩu, bảo vệ thông tin được thu thập.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA CHÚNG TÔI

9. Làng trẻ em SOS có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào được cung cấp không?

Làng trẻ em SOS có quyền thay đổi hoặc ngừng bất kỳ nội dung hoặc tính năng nào nhận được quá ít sự quan tâm. Trong trường hợp chúng tôi nên quyết định, sẽ có thông báo gửi đến tất cả khách truy cập đã đăng ký với địa chỉ email hợp lệ.

10. Tôi có bị giới hạn việc sử dụng trang web bao gồm các văn bản, hình ảnh và tính năng của nó không?

KHI BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRONG VĂN BẢN NÀY. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT RA ĐỂ BẢO VỆ BẠN CŨNG NHƯ CHÚNG TÔI

Phần lớn nội dung, tính năng và công nghệ được sử dụng trên cơ sở tôn trọng quyền sở hữu của tác giả. Các nội dung khác thuộc sở hữu của Làng trẻ em SOS.

Sao chép hoặc sử dụng văn bản, hình ảnh, tính năng hoặc công nghệ phục vụ mục đích cá nhân, mục đích thương mại hoặc bất kỳ hoạt động nào không phù hợp hoặc bất hợp pháp nào sẽ không được chấp nhận. Điều này bao gồm việc sử dụng nội dung hoặc công nghệ cho các hoạt động hoặc lợi ích cá nhân, có thể gây hại cho Làng trẻ em SOS hoặc không liên quan đến công việc của chúng tôi. Ảnh và hình ảnh trong Newsletter, gallery và album ảnh không bị loại trừ khỏi các điều khoản và điều kiện sử dụng này.

Tên và logo của Làng trẻ em SOS được pháp luật bảo vệ và việc sử dụng những tài liệu này trong bất kỳ ngôn ngữ nào đều không được phép nếu không có sự chấp thuận rõ ràng và bằng văn bản của Làng trẻ em SOS Việt Nam.

ĐIỀU NÀY LÀ KHÔNG PHÙ HỢP, VÀ CÓ THỂ LÀ VI PHẠM LUẬT, NẾU BẠN ĐĂNG HOẶC TẢI XUỐNG BẤT KÌ NỘI DUNG NÀO BẠN KHÔNG SỞ HỮU HOẶC KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP SỬ DỤNG. VI PHẠM BẢN QUYỀN, THƯƠNG HIỆU HOẶC CÁC QUYỀN SỞ HỮU KHÁC CÓ THỂ ĐƯA BẠN ĐẾN CÁC HÌNH PHẠT DÂN SỰ HOẶC HÌNH SỰ.

Việc này bao gồm đăng hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi, vi phạm luật pháp hoặc quyền của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn ở bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bằng sáng chế, quyền riêng tư và bảo mật).