Support a Community Program

You can support a family in need. All their needs for education, nutrition and health can be taken care by sponsoring them for 6000 VND a motnth.
Read more

<<add image here>>

MỨC ĐỠ ĐẦU

Frequency
Hình thức thanh toán
Payment Method

THÔNG TIN NGƯỜI ĐỠ ĐẦU


Mọi thông tin về quá trình tài trợ được mã hóa và bảo mật trong khi truyền tải.
Tôi xác nhận đã đọc, hiểu về chính sách bảo mật, và đồng ý thực hiện. 
------------------------------------
Your information is kept strictly confidential. 
If you are living aboard, please register at your local SOS Children's Villages for better services or support us in more general project for children in need at "Tài trợ"
/* pageName= Sponsor Community Support Program pagePrefix= breadCrumb=Sponsor Community Support Program mainDomain=sosvietnam.org langIdentifier=VN,vi */