Xưởng dạy nghề – Tháng Sáu 4 2018

Xưởng dạy nghề Bến Tre bế giảng 2017-2018

Chiều 4/6/2018, Xưởng dạy nghề làng trẻ em SOS Bến Tre đã tổ chức buổi bế giảng khóa học 2017-2018.Đồng thời khai giảng khóa học 2018-2019 cho học viên khóa mới.

Ông Huỳnh Công Bình, giám đốc làng phát thưởng cho các học viên hoàn tất khóa học 2017-2018

Chiều 4/6/2018, Xưởng dạy nghề làng trẻ em SOS Bến Tre đã tổ chức buổi bế giảng khóa học 2017-2018.Đồng thời khai giảng khóa học 2018-2019 cho học viên khóa mới.

Kể từ khi thành lập (2008), đến nay Xưởng đã đào tạo được hơn 117 học viên  là thanh niên con hộ nghèo, cận nghèo đến từ khắp nơi trong tỉnh. Hơn 90% số học viên ra trường được giới thiệu việc làm và có thu nhập tương đối ổn định.

Khóa học 2017-2018 có 18 học viên chia đều học 4 lớp: cơ khí, điện, mộc, nước. Các học viên được bố trí ăn, ở miễn phí trong 1 năm học. Sau mỗi 3 tháng, học viên được kiểm tra tay nghề và được cấp học bổng nếu đạt loại giỏi.