Tháng Tám 20 2019

Bổ nhiệm Giám đốc Làng trẻ em SOS Đồng Hới và Việt Trì

(English below) Ngày 20/8/2019, tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), thừa ủy quyền của Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, Chủ tịch Làng Trẻ em SOS Việt Nam, bà Lê Minh Giang – Giám đốc Quốc gia Làng Trẻ em SOS Việt Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Làng Trẻ em SOS Đồng Hới cho ông Nguyễn Ngọc Ninh.

Bà Lê Minh Giang – Giám đốc Quốc gia Làng Trẻ em SOS Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Làng Đồng Hới cho ông Nguyễn Ngọc Ninh

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc Sở Lao động – TBXH tỉnh Quảng Bình, thủ trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc Sở, và toàn thể bà mẹ, bà dì cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên tại Làng Trẻ em SOS Đồng Hới.

Ông Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc Sở Lao động – TBXH tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Làng Đồng Hới

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Làng Đồng Hới

Ông Nguyễn Ngọc Ninh có bằng cử nhân ngành Sư phạm và hiện đang chuẩn bị hoàn thành chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật. Ông Nguyễn Ngọc Ninh có 21 năm kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và quản lý đối với lĩnh vực đào tạo nghề , giới thiệu việc làm, và dịch vụ xã hội.

Là người rất quan tâm đến Quyền trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ông Nguyễn Ngọc Ninh mong muốn được mang kiến thức, kinh nghiệm và tình yêu thương con trẻ đóng góp cho sự phát triển toàn diện của trẻ em gặp nhiều khó khăn thiệt thòi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Đồng Hới.

Làng Trẻ em SOS Đồng Hới là một đơn vị Làng cơ sở trực thuộc tổ chức Làng Trẻ em SOS Việt Nam. Làng được xây dựng vào năm 2004 và chính thức hoạt động từ năm 2006. Với quy mô 12 nhà gia đình, hiện Làng Trẻ em SOS Đồng Hới đang chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục 120 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, thiếu sự chăm sóc của người thân theo mô hình “Gia đình thay thế”.

Trước đó, vào ngày 08/7/2019, ông Lê Xuân Tùng cũng đã chính thức được trao quyết định bổ nhiệm vị trí Giám đốc Làng Trẻ em SOS Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Ông Lê Xuân Tùng có 17 năm công tác tại Làng Việt Trì và từng đảm nhận các vị trí công tác khác nhau như: Nhân viên Giáo dục, Trợ lý Giám đốc Làng Việt Trì.

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Làng Trẻ em SOS Việt Trì

------------------------------------------------------

August 20th 2019, in Dong Hoi (Quang Binh province), authorized by Deputy Minister of Labors, Invalids and Social Affairs and Chairman of SOS Children's Village Vietnam, Ms. Le Minh Giang - National Director of SOS Children's Village Vietnam gave appointment decision to Mr. Nguyen Ngoc Ninh as Director of SOS Children's Village Dong Hoi.

Attending the ceremony were Mr. Nguyen Truong Son - Director of Quang Binh Department of Labor, Invalids and Social Affairs, heads of specialized departments under DOLISA, all mothers and aunts, teachers and coworkers of SOS Children's Village Dong Hoi.

Mr. Nguyen Ngoc Ninh holds a bachelor's degree in Education and is completing his Master's degree in Technical Education. He has 21-year experience of professional and management work in vocational training, career orientation and social services.

With great enthusiasm in children's rights and the protection, care and education of children, especially the disadvantaged groups, Mr. Nguyen Ngoc Ninh longs to bring his knowledge, experience and love into helping children at SOSCV Dong Hoi, so that they can gain comprehensive development.

SOS Children's Village Dong Hoi is a village under SOS Children's Villages Vietnam, which was built in 2004 and went into operation from 2006. With 12 families, SOS Children's Village Dong Hoi is providing Family-like care for 120 children without parental care.

Earlier, on July 8th 2019, Mr. Le Xuan Tung was officially awarded the appointment of Director of SOS Children's Village Viet Tri (Phu Tho province). He has worked for 17 years in SOSCV Viet Tri and been through the positions of Education Staff and Director Assistant before recieving this appointment.