Tháng Sáu 17 2019

Các trẻ của Làng trẻ em SOS Thái Bình và Nha Trang tham gia Học kỳ quân đội 2019

(English below) Các bạn nhỏ của Làng trẻ em SOS Thái Bình và Nha Trang đã tham gia chương trình Học kỳ quân đội 2019.

Học kỳ quân đội là mô hình giáo dục tổng hợp dành cho thanh thiếu niên. Trong môi trường quân đội, các em sẽ được đào tạo, huấn luyện những kỹ năng sống, thực hành xã hội, ý thức trách nhiệm, rèn luyện ý chí, định hướng giáo dục nhân cách, lối sống.

Với sự hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo, 19 trẻ từ Làng Thái Bình và 10 trẻ từ Làng Nha Trang đã có cơ hội tham gia trải nghiệm thực tế, rèn luyện và học hỏi nhiều kiến thức quý giá trong chương trình Học kỳ quân đội năm 2019.

Các con được tham gia nhiều hoạt động rèn luyện

Các con được tham gia nhiều hoạt động rèn luyện

Nằm trong hoạt động của chương trình, 125 chiến sĩ tham gia Học kỳ quân đội tại tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, giao lưu, tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao và sinh hoạt cùng các bạn nhỏ đang sống tại Làng Nha Trang. Đồng thời, Ban tổ chức chương trình và các mạnh thường quân đã gửi tặng 1 máy quạt nước và nhiều phần quà cho các trẻ tại Làng.

Hoạt động giao lưu và sinh hoạt tại Làng Nha Trang

The children of SOS Children's Villages Thai Binh and Nha Trang participated in the SIA (semester in army) program.

SIA is a general education model for teenagers. In the military environment, they are trained about life skills, social practices, responsibility, spirit, personality and lifestyle orientation. With the support from local goverment, 19 children from SOS Children's Villages Thai Binh and 10 children from SOS Children's Villages Nha Trang had the opportunity to participate in SIA 2019 and acquire practical experience and valuable knowledge.

As a part of the program, 125 soldiers participating in the SIA in Khanh Hoa province visited and organized many cultural and sporting activities for the children living in SOS Children's Villages Nha Trang. At the same time, the organizers of SIA and sponsors presented many gifts to the Village.