Tháng Ba 1 2019

Chương trình Đào tạo Huấn luyện viên trẻ (Young Coach Education)

Tổ chức Scort là một tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ phối hợp với FCSA - Liên minh các câu lạc bộ bóng đá châu Âu đào tạo thanh niên ở các khu vực chịu khủng hoảng và đang phát triển, tăng cường cho thanh niên kỹ năng về bảo vệ và làm việc với trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình Đào tạo Huấn luyện viên trẻ (Young Coach Education) của FCSA dựa theo ý tưởng thay đổi xã hội mang tính tích cực. Mục tiêu là nâng quyền cho thanh niên muốn hoạt động với vai trò là những cá nhân tiêu biểu về xã hội cho trẻ em và sử dụng bóng đá để tăng cường sức khỏe và hòa nhập xã hội. Chương trình trang bị cho họ phương pháp phát triển bóng đá cấp cơ sở cũng như là tăng cường tương tác tích cực của họ với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hoạt động đó, họ xây dựng các môi trường an toàn để chơi và học và xây dựng các cộng đồng khỏe mạnh.

Chương trình diễn ra tại Bến Tre từ 25.02 đến 01.03.2019, được thực hiện dưới sự phối hợp của Làng trẻ em SOS Việt Nam và tổ chức Scort. Gần 40 học viên đến từ các tổ chức, đơn vị khác nhau trên toàn quốc tham dự Học phần 2 tại trường Hermann Gmeiner Bến Tre. Tại học phần 2 này, có hơn 30 trẻ khuyết tật và 140 trẻ (trẻ làng và trẻ cộng đồng) được tham dự ngày hội bóng đá trong khuôn khổ chương trình đào tạo.