Tháng Tư 10 2019

Chương trình đào tạo “Nhà Lãnh Đạo trẻ/Young Leaders” lần thứ tư do Câu lạc bộ bóng đá Manchester City và Ngân hàng SHB tổ chức

Từ ngày 10/4/2019 đến ngày 13/4/2019, 42 em đến từ Làng trẻ em SOS Hà Nội, Thái Bình, Việt Trì và Hải Phòng tham gia chương trình đào tạo “Nhà Lãnh Đạo trẻ/Young Leaders” do Câu lạc bộ bóng đá Manchester City và Ngân hàng SHB tổ chức. Chương trình giúp các em nâng cao sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, phát triển những kiến thức cơ bản về huấn luyện bóng đá cộng đồng để tạo nên những ảnh hưởng xã hội tích cực.

42 em đến từ Làng trẻ em SOS Hà Nội, Thái Bình, Việt Trì và Hải Phòng tham gia chương trình đào tạo “Nhà Lãnh Đạo trẻ/Young Leaders”

Chương trình đào tạo “Nhà Lãnh đạo trẻ/Young Leaders” giúp các em phát triển năng lực lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kiến thức về lập kế hoạch,  quản lý dự án và bóng đá là một trong những công cụ hiệu quả tác động tích cực tới cộng đồng.

Các em tham gia thảo luận nhóm dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên đến từ câu lạc bộ Manchester City

Thông qua các hoạt động bóng đá, các em được trang bị những kiến thức và phát triển kỹ năng để tạo ra một môi trường bóng đá cộng đồng chất lượng cao.

Các em hào hứng tham gia chương trình đào tạo “Nhà Lãnh đạo trẻ/Young Leaders”

“Nhà Lãnh Đạo trẻ/Young Leaders” tự tin hướng dẫn 50 em nhỏ Làng trẻ em SOS Hà Nội tham gia các hoạt động nhóm theo từng chủ đề khác nhau

"Nhà Lãnh Đạo trẻ/Young Leaders huấn luyện các em nhỏ Làng trẻ em SOS Hà Nội

Thay mặt cho các cháu của Làng trẻ em SOS Việt Nam nói chung và 42 cháu tham gia chương trình đào tạo “Nhà Lãnh Đạo trẻ/Young Leaders” lần này nói riêng, Bà Lê Minh Giang, Giám đốc quốc gia cảm ơn Ngân Hàng SHB và Câu lạc bộ Manchester City về sự giúp đỡ trong những năm qua và mong nhận tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ trong thời gian tới.

42 "Nhà Lãnh Đạo trẻ/Young Leaders" đã hoàn thành khóa học

Câu lạc bộ Manchester City dành tặng 100 quả bóng cho Làng trẻ em SOS Việt Nam đang trên đường tới Việt Nam. Theo dự kiến, đầu tháng 6/2019, ngân hàng SHB phối hợp với Câu lạc bộ Manchester City tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa các Làng trẻ em SOS đã tham gia chương trình đào tạo “Nhà Lãnh Đạo trẻ/Young Leaders”.