Tháng Mười Hai 4 2019

Diễn đàn trẻ em Châu Á 2019

(English Below) - Diễn đàn trẻ em Châu Á 2019 tại Bangkok – Thái Lan từ ngày 25 -30/11/2019.

Diễn đàn đã diễn ra thành công tốt đẹp trong 4 ngày ( 26 – 29/11/2019) với rất nhiều nội dung và hoạt động chia sẻ để khuyến khích sự tham gia chia sẻ ý kiến của tất cả đại biểu trẻ em tham dự. Khụ vực Châu Á có 20 quốc gia thành viên tham dự với sự có mặt của 46 trẻ tiêu biểu đại diện trong đó có 3 trẻ đại diện từ các Làng trẻ em SOS ở Việt Nam, Indonexia và Nepal.

Làng trẻ em SOS Quốc tế tham gia Diễn đàn với vai trò là đơn vị đồng tài trợ tổ chức và cố vấn kỹ thuật và chuyên  môn, SOS Thái Lan tham gia với vai trò truyền thông cho Diễn đàn trẻ em Châu Á lần thứ nhất (1st Asia Children Summit 2019)

Đại diện:

 • - Ông Rajeev Kumar - Giám đốc Chương trình Làng trẻ em SOS quốc tế
 • - Bà Jayasooriya Chathuri – Cố vấn Vận động Chính sách LTESOSQT

Ngày đầu tiên, các đoàn trang trí góc truyền thông của quốc gia.

Đến ngày thứ hai, các bạn trẻ đã được lắng nghe, chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích từ các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế (UNICEF, Terre des Hommes Germany, ECPAT International, SAIEVAC, SOS International, World Vision, CRC Asia, eHelp Association, Plan International, …) về nhiều lĩnh vực khác nhau và sau đó thảo luận nhóm để đưa ra các vấn đề, kiến nghị và đề xuất tập trung vào 4 chủ đề chính:

 • - Bạo lực trẻ em
 • - Quyền của trẻ được sống trong môi trường lành mạnh
 • - Trẻ em trên môi trường mạng
 • - Trẻ em di cư

Em Nguyễn Hương Giang – SOS Việt Nam tham gia thảo luận nhóm về chủ đề Bạo lực trẻ em.

Nhóm đưa ra rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến bạo lực trẻ em và giải pháp gây ra bạo lực trẻ em: nghèo đói, thiếu kiến thức kỹ năng, hủ tục lạc hậu, phân biệt đối xử, áp lực kinh tế, chính sách hỗ trợ của Chính phủ…

Đêm hội Giao lưu văn hóa (Cultural Night)  giữa các quốc gia với trang phục truyền thống và các điệu nhảy, bài hát đặc sắc. 

Ngày thứ ba, thảo luận nhóm và giới thiệu góc truyền thông của từng quốc gia. Ngày cuối cùng là phiên đối thoại giữa đại biểu người lớn và trẻ em – Đại diện đến từ Ủy ban LHQ về Quyền trẻ em, tỏ chức ASEAN/ ACWC, SAARC/ SAIEVAC, UNICEF, Civil Society Southest Asia, NACG ASIA…

Asia children summit in Bangkok, Thailand starting from 25th to 30th October, 2019.

The meeting was going very well within 4 days (from 26th to 29th November, 2019). All children representatives took turn to share many contents and activities that had been taken place. There were 20 country members from Asian area with 46 typical representatives including 3 children from SOSCV Vietnam, SOSCV Indonesia and SOSCV Nepal .

SOS Children’s Villages International  took the role as a sponsor and technical advisor and expertise. SOS Thailand took the role as communications group for the 1st Asia children summit 2019

Representatives:

 • - Mr. Rajeev Kumar - Director of International SOS Children’s Village Program
 • - Mrs. Jayasooriya Chathuri - Advocacy Advisor, Asia, SOS Children's Villages International. 

Day 1, ecorated corners of each country. Day 2, all children representatives have shared and listened to useful information from experts of international organizations (UNICEF, Terre des Hommes Germany, ECPAT International, SAIEVAC, SOS International, World Vision, CRC Asia, eHelp Association, Plan International, …) about different fields and then had a group discussion to state the problems and solution suggestions focusing on 4 main topics:

 • - Violence against children
 • - Children’s right to live in a healthy environment.
 • - Children in social network
 • - Emigrant children.

Nguyen Huong Giang from SOSCV Vietnam took part in discussion on violence against children topic. Her group talked about the reasons causing the issue: poverty, hunger, lack of skills, backward belief, discrimination, economic pressure, government supporting policy…, effects on children and offered the solution. 

Cultural Night – A night for every country getting to know each other well by culture exchange including costumes, dance and musical performances. 

Day 3, group discussion and introducing displayed corners. Day 4, a conversation betwwen children and adult representatives – representatives from UN Committe of the rights of children, ASEAN/ ACWC, SAARC/ SAIEVAC, UNICEF, Civil Society South East Asia, NACG ASIA organizations…