Tháng Tám 23 2019

Hội thảo tập huấn cán bộ, nhân viên Làng trẻ em SOS về bảo vệ trẻ em và Chính sách Bảo đảm chăm sóc SOS

Từ ngày 21-23/08, Hội thảo tập huấn cán bộ, nhân viên Làng trẻ em SOS về bảo vệ trẻ em và Chính sách Bảo đảm chăm sóc SOS đã diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên Làng trẻ em SOS chụp hình lưu niệm

Trong khuôn khổ Hội thảo, các cán bộ, nhân viên đã tham gia các hoạt động thảo luận, xác định và đánh giá công tác Bảo vệ trẻ em tại các Làng trẻ em SOS.

Ngày đầu tiên, các cán bộ, nhân viên được chia thành 4 nhóm nhằm thảo luận, xác định các vấn đề ưu tiên, xây dựng các hoạt động theo 9 cam kết của công cụ đánh giá.

Các nhóm thảo luận

Buổi sáng ngày tiếp theo (22/08), các nhóm lần lượt trình bày nội dung bao gồm: liệt kê các cam kết ưu tiên, xây dựng các hoạt động theo 9 cam kết của công cụ tự đánh giá. Thông qua kết quả thảo luận và góp ý từ các cán bộ và nhân viên, chương trình rút ra được các nội dung cần được ưu tiên nhất hiện tại, đó là:

- Tăng cường cho trẻ em và thanh thiếu niên: chăm sóc sức khỏe, trang bị kỹ năng sống, tiếng Anh, kỹ năng tìm việc làm.

- Tăng cường đội ngũ làm công tác chăm sóc: kỹ năng quản lý gia đình, kỹ nănng chăm sóc trẻ, các hoạt động hỗ trợ (cải thiện chế độ người lao động, khám sức khỏe, tư vấn và điều trị tâm lý)

- Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới: tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác ảo vệ trẻ em, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em và thanh niên, hướng nghiệp cho trẻ

- Tăng cường khả năng tự chủ của các gia đình FSP: tăng cường năng lực chăm sóc về phát triển sinh kế và chăm sóc trẻ em.

Các nhóm trình bày về các kết quả Bảo vệ trẻ em đã đạt được

Chiều cùng ngày, các cán bộ và nhân viên tiếp tục tham gia hoạt động báo cáo và chia sẻ trực tiếp từ các Làng về chương trình, chính sách và ứng phó trong công tác Bảo vệ trẻ em. Nhiều chương trình tại các Làng đã nhận được đánh giá cao như chiến dịch “12 ngày không bạo lực với trẻ” tại Làng Huế hay mở một phòng tư vấn tâm lý, mời chuyên gia tâm lý để tư vấn cho trẻ, mẹ, nhân viên tại Làng Đà Lạt,... Cuối ngày, các cán bộ và nhân viên đã được chia làm 5 nhóm để nghiên cứu và thảo luận xử lý các tình huống về “Quy trình báo cáo và ứng phó về Bảo vệ trẻ em”. Kết quả được các nhóm trình bày vào sáng hôm sau.

Các nhóm trình bày về cách xử lý các tình huống

Trong ngày cuối cùng của Hội thảo (23/08) đã diễn ra hoạt động giao lưu giữa các trẻ và cán bộ, nhân viên của Làng trẻ em SOS. Các trẻ đã trình bày nội dung, nguyên nhân và ứng phó của trẻ trong việc thực hiện quyền bảo vệ trẻ em trước các cô chú. 

Các con trình bày về bài tập truyền thông về Quyền Bảo vệ trẻ em

Hội thảo tập huấn về công tác Bảo đảm chăm sóc đã diễn ra tốt đẹp, thông qua các hoạt động thảo luận, chia sẻ trực tiếp, các cán bộ và nhân viên đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong công tác Bảo vệ trẻ em và tăng cường chất lượng hoạt động của Làng trẻ em SOS Việt Nam.