Tháng Tám 23 2019

Hội thảo tập huấn trẻ em nòng cốt (TOT) về kỹ năng sống và bảo vệ trẻ em

Hội thảo tập huấn trẻ em nòng cốt (TOT) về kỹ năng sống và bảo vệ trẻ em cho đội ngũ trẻ em nồng cốt thuộc 17 Làng trẻ em SOS trên toàn quốc đã diễn ra từ ngày 21-23/08.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích trang bị kiến thức và kỹ năng truyền thông, kỹ năng điều hành và khả năng tự bảo vệ trước các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực cho trẻ. Đồng thời giúp trẻ em có khả năng xây dựng chương trình truyền thông nhân rộng tại cơ sở, tổ chức và điều hành hoạt động nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ trẻ em tại các Làng trẻ em SOS.

Trong ngày đầu tiên, các bạn nhỏ đã tham gia hoạt động giao lưu, giới thiệu, chơi trò chơi hoạt náo về 4 nhóm quyền lợi của trẻ em là quyền được bảo vệ, quyền sống còn, quyền phát triển và quyền tham gia. Sau đó được học về truyền thông nhóm gồm tiến trình thiết kế 1 buổi học truyền thông, các hình thức sử dụng truyền thông nhóm.

Cuối ngày, 51 bạn nhỏ được chia thành 4 nhóm để thảo luận 4 chủ đề: An toàn giao thông, bảo vệ mình trên mạng xã hội, bảo vệ trẻ em bị xâm hại, bảo vệ trẻ không bị bạo lực.

Nhóm 1: An toàn giao thông

Nhóm 2: Bảo vệ mình trên mạng xã hội

Nhóm 3: Bảo vệ trẻ em bị xâm hại

Nhóm 4 : Bảo vệ trẻ không bị bạo lực

Ngày tiếp theo, các nhóm tiếp tục thảo luận, diễn tập để trình bày các chủ đề được giao. Sự nhiệt tình tham gia, đóng góp ý kiến và sáng tạo của các bạn nhỏ đã khiến hội trường nơi tổ chức vô cùng hào hứng và sôi nổi.

Vào ngày 23/08, các bạn nhỏ đã được nghe chú Đỗ Tuấn Trung trình bày về liêm chính và tuân chủ. Sau đó, các nhóm diễn tập lần cuối về chủ đề thảo luận và chọn ra nhóm đại diện là nhóm 4 với chủ đề Bạo lực trẻ em trong gia đình để trình bày trước các cán bộ, nhân viên tham gia Hội thảo Bảo đảm chăm sóc.

Các nhóm diễn tập trình bày bài tập truyền thông

Trước khi tổng kết Hội thảo, đội ngũ trẻ nồng cốt tham dự Hội thảo đã được thầy Trần Ban Hùng hướng dẫn lại các chi tiết cụ thể và diễn kịch truyền thông trước Ban Giám đốc các Làng.