YouthLinks – Tháng Hai 12 2020

Lễ khởi động chương trình YouthLinks

YouthLinks – một chương trình của Làng trẻ em SOS quốc tế - là một dự án toàn cầu sử dụng công nghệ di động trong phát triển các kỹ năng làm việc cho thanh niên Làng trẻ em SOS.

YouthLinks hướng đến tối ưu tác động của chương trình YouthCan! trong việc triển khai hiệu quả các hoạt động tư vấn, tập huấn, hội thảo liên quan đến tăng cường các kiến thức, kỹ năng cho nhóm thanh niên thông qua nền tảng công nghệ số. YouthLinks giúp cho thanh niên và các đối tác có thể trao đổi trực tuyến, chia sẻ về kiến thức và kỹ năng làm việc, tổ chức các nhóm thảo luận hoặc các buổi tập huấn trực tuyến (1 tư vấn viên : 1 thanh niên), các buổi tập huấn từ xa và đăng tải các tài liệu, hình ảnh, video v.v. YouthLinks không chỉ tạo cơ hội kết nối các thanh niên mà còn thiết lập cộng đồng chuyên môn dành cho các tư vấn viên.

Ngày 12.02.2020, Làng trẻ em SOS Việt Nam chính thức khởi động chương trình YouthLinks – nền tảng công nghệ số hỗ trợ chương trình YouthCan! tăng khả năng có việc làm cho thanh niên SOS với mục đích chuẩn bị tốt nhất cho thanh niên sẵn sàng tham gia thị trường lao động, đạt được thành công trong cuộc sống, trở thành những cá nhân tự lập và mạnh mẽ.

Làng trẻ em SOS Việt Nam kêu gọi các đối tác doanh nghiệp và các tổ chức, các CBNV của Làng trẻ em SOS, các thanh niên thuộc các chương trình chăm sóc của SOS hoặc đã trưởng thành từ Làng trẻ em SOS tìm hiểu thông tin và đăng ký tham chương trình YouthLinks bằng cách chia sẻ thông tin bao gồm:

  1. “Họ, tên người tham gia” (là cán bộ đầu mối với trường hợp là các đối tác) và
  2. “Địa chỉ email”

cho admin của chương trình YouthLinks:

Ms. Vũ Thị Thuần (email: thuan.vuthi@sosvietnam.org; tel.: 0979.121.695) hoặc

Mr. Bùi Đăng Linh (email: linh.buidang@sosvietnam.org; tel: 0888.689.333).

Một số hình ảnh của Lễ khởi động YouthLinks: