Tháng Mười 16 2020

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, Chủ tịch Làng Trẻ em SOS Việt Nam Nguyễn Thị Hà thăm và làm việc tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa

Trong chiều ngày 15 và sáng ngày 16/10/2020, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Làng Trẻ em SOS Việt Nam Nguyễn Thị Hà đã có chuyến thăm và làm việc tại Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa; cùng tham dự có Giám đốc Quốc gia Làng Trẻ em SOS Việt Nam, Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Trẻ em – bình đẳng giới và Phòng Bảo trợ xã hội. 

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Làng Trẻ em SOS Việt Nam Nguyễn Thị Hà cùng tham dự có Giám đốc Quốc gia Làng Trẻ em SOS Việt Nam, Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Trẻ em – bình đẳng giới và Phòng Bảo trợ xã hội đến thăm các nhà gia đình tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Làng Trẻ em SOS Việt Nam Nguyễn Thị Hà đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ tâm tư, tình cảm với các bà mẹ, bà dì, cán bộ, nhân viên, giáo viên và tặng những phần quà ý nghĩa cho các con tại Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Làng Trẻ em SOS Việt Nam Nguyễn Thị Hà lắng nghe tâm tư tình cảm của các mẹ, dì và trao những phần quà ý nghĩa cho các con tại Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Làng Trẻ em SOS Việt Nam Nguyễn Thị Hà đề nghị các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban, ngành tỉnh Thanh Hóa quan tâm, hỗ trợ thêm phụ cấp đặc thù cho các bà mẹ, bà dì, cán bộ nhân viên, giáo viên; Đề án xây dựng nhà mẹ nghỉ hưu kêu gọi sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS Quốc tế, của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó Làng Trẻ em SOS Việt Nam cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “mô hình nhà gia đình” chăm sóc thay thế; kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các nhà đỡ đầu trong nước và quốc tế. 

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Làng Trẻ em SOS Việt Nam Nguyễn Thị Hà cùng tham dự có Giám đốc Quốc gia Làng Trẻ em SOS Việt Nam, Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Trẻ em – bình đẳng giới và Phòng Bảo trợ xã hội chụp hình lưu niệm cùng các mẹ, con trẻ Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.