BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM - ANNUAL REPORTS

 

2012   2013   2014   2015   2016   2017  2018   2019  2020  2021

 

Tại Việt Nam có nhiều mô hình nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi như tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, các cơ sở bảo trợ xã hội của các tổ chức xã hội, của các tổ chức tôn giáo, của cá nhân, nhà tình thương, nuôi dưỡng tại cộng đồng…

Trong số này, mô hình Làng trẻ em SOS được đánh giá cao, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển toàn diện cho trẻ. Các cháu có mái ấm ổn định lâu dài, được bù đắp cả về vật chất và tinh thần, được trang bị những kiến thức cơ bản, những kỹ năng, điều kiện cần thiết, chuẩn bị tốt cho cuộc sống tự lập và hòa nhập cộng đồng.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN HẰNG NĂM - ANNUAL AUDIT REPORTS

2014 & 2015     2016      2017     2018   2019  2020  2021 2022

Phần lớn kinh phí cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho các dự án đều do nguồn tài trợ của Làng trẻ em SOS Quốc tế. Những năm gần đây các nguồn kinh phí trong nước hỗ trợ cho Làng trẻ em SOS Việt Nam bắt đầu được thúc đẩy.

Toàn bộ kinh phí và tài sản được quản lý chặt chẽ, minh bạch, sử dụng đúng mục đích và tiết kiệm. Hàng tháng, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam có trách nhiệm báo cáo với Làng trẻ em SOS Quốc tế tình hình thu- chi để Làng trẻ em SOS Quốc tế kiểm soát. Hàng năm, ngoài việc quyết toán với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Làng trẻ em SOS Quốc tế còn thuê cơ quan kiểm toán quốc tế (Ernst & Young - cho đến năm 2020 và KPMG - bắt đầu từ năm 2021) để kiểm toán toàn bộ kinh phí tài trợ cho xây dựng, mua sắm trang thiết bị và kinh phí cho hoạt động thường xuyên.

 

DANH SÁCH CÁC KHOẢN TÀI TRỢ TRONG NƯỚC 

30 năm qua, Việt Nam đã thu hút gần 120 triệu Đô-La Mỹ từ Làng trẻ em SOS quốc tế. Nguồn tài trợ không hoàn lại này tiếp tục được duy trì hằng năm với khoảng 7-8 triệu USD cho hoạt động thường xuyên.
Những năm gần đây, Làng trẻ em SOS Việt Nam tích cực tìm kiếm các nguồn hỗ trợ trong nước do Làng trẻ em SOS Quốc tế sẽ cắt giảm dần nguồn quỹ để giúp đỡ trẻ em ở những nơi cần hơn khi Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình.

Danh sách người đỡ đầu cam kết 2021

Danh sách người đỡ đầu cam kết 2022

Danh sách người đỡ đầu cam kết 2023

Danh sách người đỡ đầu cam kết 2024

Danh sách người đỡ đầu không thường xuyên 2022

Danh sách người đỡ đầu không thường xuyên 2023

Danh sách người đỡ đầu không thường xuyên 2024

Đăng ký nhận bản tin Làng trẻ em SOS Việt Nam
 

Tất cả các dữ liệu được truyền một cách an toàn và được mã hóa thông qua kết nối SSL. Thông tin của bạn được bảo mật bởi Làng trẻ em SOS. Vui lòng điền vào tất cả các trường được đánh dấu *. Cảm ơn bạn!​