CHĂM SÓC TOÀN DIỆN TRẺ SOS

Tối thiểu 1.000.000đ/tháng

Tôi muốn đóng góp số tiền là:

THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ (DONOR INFORMATION)

HÌNH THỨC (PAYMENT METHOD)


1.000.000đ/tháng và lâu dài nhất có thể, bạn đã có thể góp phần giúp 15,000 trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng mà Làng trẻ em SOS đang hỗ trợ, giúp các em được tiếp tục sống cùng gia đình ruột thịt, được đi học, tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình, được chăm sóc sức khỏe, học nghề, nhận học bổng, phát triển năng lực, kỹ năng và tạo lập tương lai.
Tham gia đỡ đầu lâu dài cho việc chăm sóc toàn diện các trẻ em thuộc đối tượng giúp đỡ của Làng trẻ em SOS, bạn sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng trẻ em bị mồ côi, bỏ rơi tại Việt Nam và thêm nhiều người lớn có ích cho xã hội.