1/ ĐỠ ĐẦU NHÀ GIA ĐÌNH:

Chỉ với 300.000đ/tháng và lâu dài nhất có thể, bạn đã có thể góp phần giúp trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được sống trong một gia đình, có tuổi thơ hạnh phúc và có điều kiện sống tự lập, có trách nhiệm sau này.

Tham gia đỡ đầu lâu dài cho trẻ, bạn cũng sẽ trở thành một phần trong gia đình của trẻ, cùng với mẹ SOS và Làng SOS địa phương nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mỗi ngày - một gia đình luôn luôn bên cạnh trẻ trẻ, với tất cả sự tôn trọng và yêu thương.

2/ ĐỠ ĐẦU LÀNG:

Với 500.000đ/tháng, nhỏ nhưng lâu dài, là nguồn tài trợ ổn định giúp chúng tôi nuôi dưỡng các em trong môi trường tốt nhất.

Bạn nhận được gì?

Báo cáo về hoạt động của Làng mà bạn nhận đỡ đầu 1 lần 1 năm

  • Thiệp, quà của trẻ vào các dịp đặc biệt như sinh nhật, Tết
  • Thư cảm ơn, thư xác nhận đóng góp và giấy xác nhận để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu muốn)
  • Làng trẻ em SOS được kiểm toán độc lập định kỳ bởi Ernst & Young, đảm bảo số tiền tài trợ của bạn sẽ được sử dụng đúng mục đích và có kiểm soát.

3/ ĐỠ ĐẦU CHUNG:

Với 1.000.000đ/tháng và lâu dài nhất có thể, bạn đã có thể góp phần giúp 15,000 trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng mà Làng trẻ em SOS đang hỗ trợ, giúp các em được tiếp tục sống cùng gia đình ruột thịt, được đi học, tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình, được chăm sóc sức khỏe, học nghề, nhận học bổng, phát triển năng lực, kỹ năng và tạo lập tương lai.

Tham gia đỡ đầu lâu dài cho việc chăm sóc toàn diện các trẻ em thuộc đối tượng giúp đỡ của Làng trẻ em SOS, bạn sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng trẻ em bị mồ côi, bỏ rơi tại Việt Nam và thêm nhiều người lớn có ích cho xã hội.