Lọ đựng tình thương

Thay đổi tương lai của những đứa trẻ
Chỉ với 10,000 đồng mỗi ngày

An toàn, tôn trọng và yêu thương 

Là những gì chúng ta có thể mang lại cho trẻ em
mồ côi, bị bỏ rơi, có hoàn cảnh khó khăn

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ cộng đồng

Ngăn chặn tình trạng trẻ em bị mồ côi,
bỏ rơi bằng cách hỗ trợ trẻ và gia đình
khó khăn tại cộng đồng

Tài trợ

Tầm nhìn và sứ mệnh

"Điều làm trẻ đau khổ không phải là thiếu ăn, thiếu mặc, hay không được học hành; mà chính là không có gia đình và thấy mình không thuộc về ai" - Tiến sĩ Hermann Gmeiner, người sáng lập Làng trẻ em SOS Quốc tế.
Tìm hiểu thêm

30 năm thay đổi những cuộc đời


5,900 trẻ em đã và đang lớn lên tại các Làng trẻ em SOS, 2800 trẻ đã trưởng thành và sống hạnh phúc. Làng trẻ em SOS cam kết tiếp tục thay đổi cuộc đời, đem lại tương lai cho trẻ em thiệt thòi Việt Nam qua các chương trình, dự án tại 17 tỉnh, thành phố khắp cả nước.
Đọc thêm

Mọi đóng góp, dù nhỏ, đều ý nghĩa

Tại các Làng trẻ em SOS trên toàn Việt Nam, các con được yêu thương, tôn trọng và an toàn. Hỗ trợ chúng tôi để tiếp tục đem lại tương lai cho hơn 18.000 trẻ em đang được hưởng lợi từ các chương trình, dự án của Làng trẻ em SOS.

  TÀI TRỢ

GỬI TIN TỨC CHO TÔI / SEND ME NEWSLETTERS
/* pageName= Trang chủ pagePrefix= breadCrumb=Trang chủ mainDomain=sosvietnam.org langIdentifier=VN,vi */