Chúng tôi là ai

Làng trẻ em SOS quốc tế hoạt động vì trẻ em tại 138 quốc gia và vùng lãnh thổ với vai trò là một tổ chức phát triển xã hội độc lập, phi chính phủ, phi chính trị và phi tôn giáo. ​Chúng tôi bảo vệ và chăm sóc trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc không thể nhận được sự chăm sóc từ gia đình.

Làng trẻ em SOS Việt Nam được thành lập vào năm 1987. Từ 2 Làng trẻ em SOS tại hai thành phố theo hiệp định đã ký, đến nay Làng trẻ em SOS Việt Nam đã có mặt tại 17 tỉnh thành phố trong cả nước.

 

Tầm nhìn

Tất cả trẻ em đều cần có gia đình, lớn lên trong tình yêu thương, sự tôn trọng và an toàn

Sứ mệnh

Chúng tôi mang lại gia đình thay thế cho trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp trẻ xây dựng tương lai tự lập, có ích và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng xung quanh trẻ.

Các giá trị cốt lõi

Tác động của chúng tôi trong 35 năm qua

Từ năm 1987 đến nay, đã có 6589 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các Làng trẻ em SOS Việt Nam. 2.027 cháu trưởng thành, 1.363 cháu được tái đoàn tụ với gia đình gốc trước thời hạn và 161 nhận dịch vụ chăm sóc chuyên biệt hoặc khác). Trong số thanh niên trưởng thành, có 1.081 người đã xây dựng gia đình.

Những con số biết nói