img

TẦM NHÌN


"Mọi trẻ em đều thuộc về một gia đình và lớn lên trong tình yêu thương, sự tôn trọng và an toàn".

Xem những con số biết nói

SỨ MỆNH CỦA LÀNG TRẺ EM SOS

 

 

Vào năm 1949, tiến sỹ Hermann Gmeiner đã kêu gọi bạn bè quyên góp và xây dựng Làng trẻ em SOS đầu tiên để cứu giúp những trẻ em mồ côi sau chiến tranh thế giới lần thứ 2. 
Năm 1987, Làng trẻ em SOS ký hiệp định với Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội để quay trở lại Việt Nam. Đến nay, hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam đã phát triển tại 17 tỉnh, thành phố với gần 70 chương trình, dự án với tổng số trẻ hưởng lợi lên đến 260.000 trẻ.

Đọc thêm

LÀNG TRẺ EM SOS ĐẶC BIỆT HIỆU QUẢ

VỚI BỐN NGUYÊN TẮC SƯ PHẠM

Không để trẻ em phải lớn lên một mình

Đến năm 2030, Làng trẻ em SOS mong muốn sẽ đổi mới và hoàn thiện mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ tại Làng, và tập trung hỗ trợ trẻ khó khăn tại cộng đồng để ngăn ngừa tình trạng trẻ bị bỏ rơi, mồ côi, ly tán.
 
Và chúng tôi tiếp tục tiếp sức cho trẻ em, thanh niên qua các chương trình, dự án để thêm nhiều trẻ em thành công trong cuộc sống hơn nữa.

Tin tức & Sự kiện

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRONG HOẠT ĐỘNG

CỦA LÀNG TRẺ EM SOS