Chúng tôi là ai

Làng trẻ em SOS quốc tế hoạt động vì trẻ em tại 136 quốc gia và vùng lãnh thổ với vai trò là một tổ chức phát triển xã hội độc lập, phi chính phủ, phi chính trị và phi tôn giáo. ​Chúng tôi bảo vệ và chăm sóc trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc không thể nhận được sự chăm sóc từ gia đình.

Làng trẻ em SOS Việt Nam được thành lập vào năm 1987. Từ 2 Làng trẻ em SOS tại hai thành phố theo hiệp định đã ký, đến nay Làng trẻ em SOS Việt Nam đã có mặt tại 17 tỉnh thành phố trong cả nước.

 

Tầm nhìn

Tất cả trẻ em đều cần có gia đình, lớn lên trong tình yêu thương, sự tôn trọng và an toàn

Sứ mệnh

Chúng tôi mang lại gia đình thay thế cho trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp trẻ xây dựng tương lai tự lập, có ích và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng xung quanh trẻ.

Các giá trị cốt lõi

Sự can đảm

Chúng tôi hành động.

Sự cam kết

Chúng tôi giữ lời hứa

Sự tin tưởng

Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau

Sự minh bạch

Chúng tôi là đối tác tin cậy

Tác động của chúng tôi trong hơn 30 năm qua

Từ năm 1987 đến náy, đã có gần 6000 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các Làng trẻ em SOS Việt Nam. 2800 em đã trưởng thành, tự lập và có cuộc sống ổn định. Hơn 3400 trẻ từ 3200 gia đình đã và đang được hỗ trợ trong Chương trình tăng cường gia đình.

Những con số biết nói