Nơi chúng tôi giúp đỡ

Làng trẻ em SOS Việt Nam được phát triển và có các dự án hoạt động tại 17 tỉnh thành trên cả nước.

(Click vào tên địa phương để xem thông tin chi tiết)

17

Làng trẻ em SOS

 là nơi trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận lại được sự chăm sóc và tình yêu thương

13

Lưu xá thanh niên

là nơi sinh sống, học tập của trẻ trai từ 14 tuổi trở lên và nam sinh nhận học bổng SOS

Chương trình tăng cường gia đình

giúp đỡ lâu dài cho trẻ em mồ côi vẫn còn sống với người thân còn lại, trẻ thuộc các gia đình khó khăn để các em được chăm sóc và đến trường

16

Trường mẫu giáo SOS

tiếp nhận trẻ mẫu giáo từ Làng trẻ em SOS và từ cộng đồng dân cư xung quanh, tạo điều kiện để trẻ Làng hòa nhập với cộng đồng

12

Trường PT Hermann Gmeiner

với đủ 3 cấp học, trường tiếp nhận học sinh từ Làng trẻ em SOS và các khu vực lân cận, trường trao học bổng hàng năm cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng

Trường Trung cấp nghề

và 3 xưởng thực hành kỹ năng nghề, giúp dạy nghề cho học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn