TÀI TRỢ

SỐ TIỀN*

AMOUNT

THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

DONOR INFORMATION

HÌNH THỨC

PAYMENT METHOD


Khoản tiền tài trợ của bạn, dù lớn hay nhỏ, đều quan trọng với chúng tôi trên hành trình mang lại nụ cười và tương lai cho trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

 

 

Nếu bạn không thể thực hiện giao dịch bằng các hình thức trên thì có thể tài trợ bằng cách chuyển khoản  Tại đây

/* pageName= Tài trợ pagePrefix= breadCrumb=Tài trợ mainDomain=sosvietnam.org langIdentifier=VN,vi */