img

ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ

Mức tối thiểu

Tôi đã là nhà đỡ đầu/ I am an existing donor/sponsor

THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Các trường có đánh dấu * là thông tin bắt buộc phải nhập.

HÌNH THỨC THANH TOÁN


Khoản tiền tài trợ của bạn, dù lớn hay nhỏ, đều quan trọng với chúng tôi trên hành trình mang lại nụ cười và tương lai cho trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

 

 

Điều khoản sử dụng (Privacy Policy)

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thực hiện chuyển khoản trên website vui lòng xem lại hướng dẫn tại đây

hoặc liên hệ Hotline 0989 73 77 33.