img

TÀI TRỢ

SỐ TIỀN*

Vui lòng click để chọn số tiền bạn muốn quyên góp hoặc nhập số tiền bạn muốn quyên góp vào ô trống bên phải.

THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Các trường có đánh dấu * là thông tin bắt buộc phải nhập.

HÌNH THỨC

PAYMENT METHOD


Khoản tiền tài trợ của bạn, dù lớn hay nhỏ, đều quan trọng với chúng tôi trên hành trình mang lại nụ cười và tương lai cho trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

 

 

Điều khoản sử dụng (Privacy Policy)

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thực hiện chuyển khoản trên website vui lòng xem lại hướng dẫn tại đây

hoặc liên hệ Hotline 0989 73 77 33.