TÀI TRỢ

SỐ TIỀN*

AMOUNT

THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

DONOR INFORMATION

HÌNH THỨC

PAYMENT METHOD


Hình thức thanh toán
Payment Method

Khoản tiền tài trợ của bạn, dù lớn hay nhỏ, đều quan trọng với chúng tôi trên hành trình mang lại nụ cười và tương lai cho trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

 

 

Chị Cao Thị Bích Hoa - một Thạc sĩ Tiếng Anh đã từng đi du học tại Anh Quốc, một cô giáo, một người tử tế luôn muốn đóng góp lại cho đời và trả ơn những ân tình đã nuôi chị lớn tại Làng trẻ em SOS.

/* pageName= Tài trợ pagePrefix= breadCrumb=Tài trợ mainDomain=sosvietnam.org langIdentifier=VN,vi */