img
Việc giáo dục và đào tạo nghề một cách hoàn thiện và hợp lý là yếu tố cần thiết để trẻ em và thiếu niên có khả năng sống tự lập. Điều này cũng tạo cơ sở cho phép trẻ SOS lớn chăm sóc các trẻ bé với tinh thần trách nhiệm.
 
Bất kỳ nơi nào cần thiết và trong khả năng của mình, Làng trẻ em SOS trợ giúp mục tiêu này thông qua việc xây dựng các trường học và các trung tâm đào tạo nghề, ở đó trẻ em từ các Làng trẻ em SOS và từ cộng đồng địa phương nhận được một nền giáo dục và đào tạo tốt.

Từ nhỏ, Phúc đã mồ côi mẹ, cha và bên nội từ bỏ không một lời hỏi han động viên. Phúc cùng bà ngoại già yếu nương tựa nhau. Hàng ngày, một buổi đi học buổi còn lại Phúc lẽo đẽo theo bà ngoại đi lượm ve chai, nhôm nhựa kiếm sống. Năm học 2010-2011, em nhận hỗ trợ từ chương trình Hỗ trợ cộng đồng của Làng trẻ em SOS Bến Tre và đậu vào Đại học Cần Thơ năm 2017. Nhưng do gia cảnh và phải chăm sóc bà ngoại già yếu, em đành bỏ dở ước mơ, học nghề miễn phí 1 năm tại Xưởng dạy nghề của Làng. Các thầy trong Xưởng quý nghị lực của em nên đã giới thiệu em vào làm công tác bảo trì trong nhà hàng tiệc cưới Palace TTC Bến Tre với mức lương thử việc hơn 4 triệu đồng/tháng.

“Mấy cái áo của bà đã mặc nhiều năm, rách vá nhiều chỗ nên hôm nhận tháng lương đầu tiên, em mua tặng bà ngoại cái áo. Sau đó thì bà khóc, con cũng khóc theo” Phúc kể.