Nếu bạn muốn tổ chức Chương trình Tài trợ với vai trò là Tổ chức/Doanh nghiệp, bạn có thể tham khảo thêm các hoạt động phù hợp hơn tại trang sau:

Hợp tác Doanh nghiệp

Ý TƯỞNG TỔ CHỨC

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CÁ NHÂN

Với một trái tim nhân hậu và một ý tưởng khả thi từ chính cuộc sống và trải nghiệm của bản thân, một Chương trình Tài trợ do bạn tổ chức và kêu gọi sẽ mang lại niềm vui cho trẻ em SOS và nhiều kỷ niệm cho bạn. 

[Gợi ý] "Thử thách bản thân" và tài trợ

Bạn có thể là Forest Gump, tự thử thách mình chạy dọc chiều dài Việt Nam, kêu gọi bạn bè cùng chung tay ủng hộ về tinh thân cho bạn đồng thời đóng góp cho các em bé thiệt thòi tại Làng SOS.
Hoặc bạn có thể chọn một hoạt động mà bạn đã mong muốn làm từ lâu nhưng chưa đủ động lực, để cùng kêu gọi bạn bè ủng hộ một cách ý nghĩa và nhân văn nhất.

[Gợi ý] Chương trình tài trợ cá nhân bằng tài năng hoặc sản phẩm

Bạn có thể hát, chơi một nhạc cụ? Chúng ta có thể tổ chức một buổi ca nhạc nhỏ và mời bạn bè mình đến tham dự, quyên góp cho trẻ SOS.  
Bạn có thể bán đi một ít sách cũ, một vật có giá trị (vật chất lẫn tinh thần) hoặc  những chiếc bánh do chính bạn làm, mang về niềm vui cho bạn và trẻ SOS.
Bạn có một ý tưởng về chương trình tài trợ? Hãy chia sẻ với chúng tôi để cùng tổ chức một hoạt động tài trợ thành công hơn!

Trở thành đối tác tài trợ:

Các ô có dấu * là bắt buộc. Làng SOS Việt Nam sẽ không chuyển bất kỳ chi tiết nào của bạn cho bên thứ ba! Tất cả dữ liệu sẽ được mã hóa và truyền qua kết nối SSL. Tất cả dữ liệu của bạn sẽ được Làng trẻ em SOS bảo mật cao.