ĐỠ ĐẦU MỘT GIA ĐÌNH SOS

Tối thiểu 300.000đ/tháng

Tôi muốn đóng góp số tiền là:


Bạn muốn đỡ đầu bao nhiêu nhà gia đình?

THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ (DONOR INFORMATION)

HÌNH THỨC (PAYMENT METHOD)


Bạn đang tài trợ Nhà gia đình với đ mỗi tháng

300.000đ/tháng và lâu dài nhất có thể, bạn đã có thể góp phần giúp trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được sống trong một gia đình, có tuổi thơ hạnh phúc và có điều kiện sống tự lập, có trách nhiệm sau này.

Tham gia đỡ đầu lâu dài cho trẻ, bạn cũng sẽ trở thành một phần trong gia đình của trẻ, cùng với mẹ SOS và Làng SOS địa phương nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mỗi ngày - một gia đình luôn luôn bên cạnh trẻ trẻ, với tất cả sự tôn trọng và yêu thương.