ĐỠ ĐẦU MỘT LÀNG SOS

Tối thiểu 500.000đ/tháng


Tôi muốn đóng góp số tiền là:


Bạn muốn đỡ đầu bao nhiêu nhà gia đình?

THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ (DONOR INFORMATION)

HÌNH THỨC (PAYMENT METHOD)


Bạn đang tài trợ Nhà gia đình với đ mỗi tháng
 
500.000đ/tháng, nhỏ nhưng lâu dài, là nguồn tài trợ ổn định giúp chúng tôi nuôi dưỡng các em trong môi trường tốt nhất.

Bạn nhận được gì?

1. Báo cáo về hoạt động của Làng mà bạn nhận đỡ đầu 1 lần 1 năm

2. Thiệp, quà của trẻ vào các dịp đặc biệt như sinh nhật, Tết

3. Thư cảm ơn, thư xác nhận đóng góp và giấy xác nhận để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu muốn)

4. Làng trẻ em SOS được kiểm toán độc lập định kỳ bởi Ernst & Young, đảm bảo số tiền tài trợ của bạn sẽ được sử dụng đúng mục đích và có kiểm soát.