img

Tăng cường gia đình

Hỗ trợ giáo dục

Ngăn ngừa trẻ bị mồ côi, bỏ rơi, thất học

Bên cạnh chương trình nuôi dưỡng trẻ em tập trung tại các Làng trẻ em SOS khắp cả nước, từ năm 2005, chương trình "Hỗ trợ cộng đồng" đã được thực hiện thí điểm tại Đà Lạt và Đà Nẵng nhằm giúp đỡ lâu dài cho trẻ em mồ côi vẫn còn sinh sống với người thân còn lại, trẻ em thuộc các gia đình khó khăn để các em được chăm sóc và đến trường.

Hiện nay, chương trình đã mở rộng ra 6 tỉnh Thành phố là Thái Bình, Nghệ An, Đà Nẵng (gồm cả trẻ của tỉnh Quảng Nam), Đà Lạt, Bến Tre, Cà Mau với số trẻ hiện tại đang nuôi dưỡng là 1.656 trẻ. 

Chăm sóc dinh dưỡng, quần áo,...

Mức hỗ trợ 300.000đ/tháng/trẻ phổ thông, 900.000đ/tháng trẻ bậc Đại học, Cao đẳng
Nhân viên SOS cùng cán bộ xã, huyện đến tại nhà của trẻ để cấp hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng kinh phí.

Hỗ trợ giáo dục

Bắt buộc đối tượng hưởng lợi trong độ tuổi đi học phải được đến trường, hỗ trợ giáo dục cho trẻ hưởng lợi thông qua việc xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân trẻ (lồng ghép với kế hoạch phát triển gia đình), Nhân viên chương trình phối hợp với nhà trường và gia đình giúp trẻ học tập; Thường xuyên kiểm tra tình hình học tập của trẻ

Sức khỏe và chăm sóc khác

Hàng năm tổ chức khám sức khỏe cho trẻ hưởng lợi. Hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình và cho gia đình vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế tăng thu nhập, giảm nghèo. Tập huấn và tư vấn kỹ năng sống, Quyền trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, mở thư viện...

 

Ngăn ngừa trẻ bị mồ côi, bỏ rơi, thất học

Làng trẻ em SOS Việt Nam đã hỗ trợ hơn 3000 gia đình như gia đình chị Hà từ năm 2006 đến nay, giúp trẻ em thuộc hàng ngàn gia đình khó khăn không bị bỏ rơi, thất học và phải lao động sớm.
Bạn có thể hỗ trợ lâu dài cho các em chỉ với 200.000đ/tháng.

Tài trợ lâu dài

NHỮNG CÂU CHUYỆN


Trẻ em cần bạn đỡ đầu đang hằng ngày cố gắng vươn lên từ khó khăn.
Hãy cùng trẻ viết nên những trang mới tươi đẹp cho cuộc đời.
Trẻ em dưới 18 tuổi, đang đi học (nếu đang trong tuổi học tập), sinh sống ở tại cộng đồng, chưa  được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước, thuộc một trong hoàn cảnh sau
 
  1. Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ;
  2. Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo;
  3. Trẻ em sống trong các gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo có bố hoặc mẹ bị tàn tật nặng hoặc bị tâm thần hoặc bị mất sức lao động.
  4. Trẻ em có cả cha mẹ bị tàn tật nặng hoặc bị tâm thần hoặc bị mất sức lao động phải nương tựa nhờ vào người thân (ông/bà nội/ngoại) nhưng gia đình người thân cũng thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

có thể liên hệ với 6 Làng trẻ em SOS địa phương sau để nộp hồ sơ nhận hỗ trợ từ chương trình.

Thái Bình

Nghệ An

Quảng Nam - Đà Nẵng

Lâm Đồng

Bến Tre

Cà Mau