Tháng Bảy 20 2019

Cố vấn về vận động chính sách khu vực Châu Á của Làng trẻ em SOS Quốc tế đến Việt Nam

(English below) Bà Chathuri Jayasooriya – Cố vấn về vận động chính sách khu vực châu Á, Làng trẻ em SOS quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 08-20/7/2019.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của bà Chathuri tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động đánh giá về công tác vận động chính sách của các HHQG thành viên, bà đã gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài để thực hiện vận động chính sách đối với Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy việc thực hiện quyền của trẻ em theo Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em (UNCRC) và Hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc về chăm sóc thay thế.

Bà Chathuri Jayasooriya gặp gỡ tổ chức ChildFund Việt Nam

Làm việc cùng Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Hà Nội và Trung tâm bảo vệ trẻ em

Bà đã có cơ hội làm việc với các cơ quan Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội, và các chuyên gia về lĩnh vực trẻ em: lãnh đạo Cục trẻ em – Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH Hà Nội và Thái Bình, Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em 111; tổ chức ChildFund Việt Nam. Plan International Việt Nam, Save The Children Việt Nam, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR), Trung tâm nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM), Viện nghiên cứu và phát triển bền vững (MSD), – Bộ LĐTBXH, cũng như là đến thăm các mô hình chăm sóc thay thế ở Việt Nam: Trung tâm bảo trợ xã hội 3 tại Hà Nội, Trung tâm bảo trợ Thái Bình và thăm các hộ gia đình được nhận hỗ trợ trong Chương trình Tăng cường gia đình và phát triển sinh kế tại tỉnh Thái Bình. Đặc biệt, bà có những buổi gặp gỡ trao đổi trực tiếp với GĐQG Làng trẻ em SOS và toàn thể các bộ phận chức năng thuộc VP SOS VN và cũng như các mẹ, các dì, trẻ em thanh niên sống tại Làng SOS và các thanh niên đã trưởng thành rời làng tự lập để lắng nghe chia sẻ và đề xuất của họ liên quan đến việc thực hiện tốt hơn nữa trong công tác chăm sóc thay thế.

Gặp mặt cùng tổ chức UNICEF

Gặp gỡ Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

Trao đổi cùng Trung tâm nâng cao năng lực cộng đồng

Chia sẻ cùng Viện nghiên cứu và phát triển bền vững

Gặp gỡ, trao đổi với các mẹ, các dì Làng trẻ em SOS Hà Nội

Bà Chathuri tại buổi khai mạc hoạt động phòng chống đuối nước của Làng trẻ em SOS Thái Bình

Gặp giỡ gia đình trong chương trình FSP Thái Bình

Chuyến công tác gặp gỡ các bên liên quan lần này nhằm:

+ Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chăm sóc thay thế theo mô hình gia đình Làng trẻ em SOS; kinh nghiệm vận động chính sách, kế hoạch và xu hướng quốc tế.

+ Nắm bắt thông tin về chính sách, pháp luật trong nước và quốc tế liên quan đến chăm sóc thay thế tại Việt Nam; công tác phối hợp, hỗ trợ thực hiện các mô hình chăm sóc thay thế.

+ Đề xuất công tác phối hợp với các bên liên quan để vận động Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em.

Kết thúc 2 tuần công tác tại Việt Nam, bà đánh giá cáo sự hợp tác của các cơ quan Chính phủ tại Việt Nam và hệ thống pháp luật cũng như chính sách của Việt Nam về an sinh xã hội cũng như tập trung vào các vấn đề trẻ em rất mạnh mẽ; hơn nữa bà rất vui mừng khi nhận được sự hợp tác và cam kết hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội và các cá nhân trong công cuộc thực hiện thúc đẩy quyền trẻ em.

Mrs. Chathuri Jayasooriya - Advocacy Advisor, Asia, SOS Children's Villages International visited Vietnam from July 8th-20th, 2019.

This was Mrs. Chathuri's first trip in Vietnam to assess activities on advocacy work. She shared experiences and sought opportunities for long-term cooperation with the Government of Vietnam to implement advocacy and promote the Children's rights under the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) and the Guidelines of United Nations on alternative care.

She had the opportunity to work with Government representatives, international organizations, social organizations, and experts in the field of children: Head of Department of Children - MOLISA, DOLISA in Hanoi and Thai Binh, National Protection Call Center for Children 111; ChildFund Vietnam, Plan International Vietnam, Save The Children Vietnam, Vietnam Association FOR Protection of Children's Rights (VACR), Center for Community Empowerment (CECEM), Management and Sustainable Development Institute (MSD), Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs. She also visited alternative care models in Vietnam: Social Protection Center 3 in Hanoi, Thai Binh Support Center and FSP beneficiaries in Thai Binh province. Mrs. Chathuri discussed directly with National Director of SOS Children's Villages Vietnam, all the departments as well as SOS Mothers, Aunts and children in SOSCV Hanoi, listened to sharings of SOS Alumni about their life and suggestions for better implementation of Family-like care.

The purpose of this trip are:

+ Sharing information and experience on Family-like care model; Advocacy policy, international plans and trends.

+ Updating information on domestic and international policies and laws related to alternative care in Vietnam; coordination and support to the implementation of alternative care.

+ Proposing coordinating solution with related partner to mobilize Vietnamese Government to promote the implementation of children's rights.

Mrs. Chathuri appreciated the cooperation of Vietnamese Government, legal system and policies of Vietnam on social security as well as children's issues. Furthermore, she was very happy to receive the cooperation and commitment of support from social organizations and individuals in promoting children's rights.