Tháng Bảy 13 2019

Những dự án đọc sách tại Làng trẻ em SOS

(English below) Những dự án thúc đẩy hình thành thói quen đọc sách đang được triển khai tại nhiều Làng trẻ em SOS trên khắp cả nước nhờ vào sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân.

Sách là một kho tàng chứa nhiều kiến thức quý giá của nhân loại, đọc sách không chỉ giúp khám phá được những điều mới mẻ mà còn giúp bồi dưỡng tâm hồn. Chính vì vậy, Làng trẻ em SOS Việt Nam luôn khuyến khích các con đọc sách, đồng thời luôn hoan nghênh các dự án tặng sách, xây dựng thư viện tại Làng.

Với sự giúp đỡ và ủng hộ từ người đỡ đầu, mạnh thường quân và tình nguyện viên mà nhiều dự án đọc sách đã được thực hiện trong tháng 6 vừa qua.

Tạị Làng Hà Nội, các con đã có cơ hội tham gia buổi đọc sách, giao lưu với các anh chị đến từ Thư viện di động Mobile Library The Sun. Tại Làng Đà Lạt, thư viện ở Làng đã đầy ắp những đầu sách thú vị do người đỡ đầu trao tặng để các con thỏa thích khám phá trong mùa hè.

Buổi đọc sách tại Làng trẻ em SOS Hà Nội

Các bạn nhỏ Làng trẻ em SOS Đà Lạt chăm chú đọc sách trong thư viện nhỏ

Dự án “Giờ đọc sách hạnh phúc” tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp cũng đã khởi động những bước đầu tiên. Dự án này không chỉ khuyến khích, thúc đầy hình thành thói quen đọc sách trong thời đại của smartphone và game online mà còn hệ thống hóa quy trình quản lý, tập huấn kỹ năng cho cán bộ nhân viên, người chăm sóc trẻ.

Tình nguyện viên và các bạn nhỏ sửa soạn lại tủ sách tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp

Đặc biệt là dự án xây dựng thư viện “Heart of love” của các mạnh thường quân, Công đoàn Tập đoàn TNG Holdings Vietnam và Công đoàn Ngân hàng MSB. Cụ thể, dự án sẽ xây dựng thư viện tại 17 Làng trẻ em SOS trên khắp cả nước. Đến cuối tháng sáu, “Heart of love” đã hoàn thành 4 thư viện lại Làng trẻ em SOS Thái Bình, Hà Nội, Việt Trì và Hải Phòng, với hơn 1.500 đầu sách được trao tặng.

Nhiều đầu sách thú vị mà dự án “Heart of love” mang đến

Projects that cultivate the reading habit are being implemented in many SOS Children's Villages thanks to the great support of organizations and individuals. Books are treasure of human knowledge.

Reading does not only help children to discover new things but also foster their soul. That is why SOS Children's Villages Vietnam always encourages children to read and especially appreciate donation of books and libraries building at our village.

With support from donors, sponsors and volunteers, many reading projects are being conducted this June. In SOSCV Hanoi, the children had the opportunity to join a reading session and had a lot of fun with friends from Mobile Library The Sun. The library in SOSCV Dalat has been filled with interesting books donated by our beloved donors.

The "Happy reading time" project at SOSCV Govap has just taken its first steps. This project does not only encourage and foster the reading habit in the age of smartphones and online games, but also systematizes the management process, trains staff and caregivers' skills.

"Heart of love" project sponsored by TNG Holdings Vietnam Trade Union and MSB Bank Trade Union is aiming at building libraries for children at 17 SOS Children's Villages. By the end of June, "Heart of Love" has completed 4 libraries of Thai Binh, Hanoi, Viet Tri and Hai Phong SOS Children's Villages, with more than 1,500 books gifted.