Tháng Mười 14 2020

Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần thứ 6

Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần thứ 6 năm nay được tổ chức trực tuyến với chủ đề "Tác động của COVID - 19 và tình trạng hiện nay của trẻ em" do Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và Tái hòa nhập thanh niên của trẻ em Campuchia chủ trì. Đoàn đại biểu trẻ em Việt Nam đại diện tham dự Diễn đàn tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Là một trong 3 đại diện trẻ em của Việt Nam, con Nguyễn Mạc Phương Thảo – trẻ của Làng trẻ em SOS Hà Nội cùng với 2 bạn trẻ đến từ Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội có phần trình bày xúc tích và chia sẻ mong muốn và đề xuất của các con để có thể vượt qua đại dịch Covid -19 và  được đại biểu các nước bạn đánh giá cao.

Tham dự Diễn đàn lần này các bạn trẻ được lắng nghe rất nhiều chia sẻ đến từ các nước và đại diện các tổ chức quốc tế: Ủy ban Thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC), Quỹ LEGO, tổ chức Y tế thế giới (WHO), tổ chức UNICEF trong khu vực ASEAN về nhiều chủ đề khác nhau xoay quanh tác động của Covid – 19: các biện pháp phòng ngừa dịch bênh, sức khỏe tâm thần và phục hồi; sáng kiến về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, giáo dục và sinh kế - giáo dục trực tuyến và các phương pháp giáo dục từ xa, chất lượng giáo dục và trình độ, sinh kế của gia đình và tác động đối với trẻ em,… và nhiều câu hỏi tương tác thú vị khác.

Trân trọng cảm ơn Bộ LĐTB&XH, Cục Trẻ em, đã tạo cơ hội cho con được tham dự Hội nghị, được bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề có liên quan đến trẻ em và gửi thông điệp của trẻ em đến các quan chức và các Bộ trưởng phụ trách Phúc lợi xã hội và phát triển ASEAN.

[English]

The 6th ASEAN Children’s Forum organized via online platform with the topic “Impact of Covid- 19 and the current situation on Children” in October 21st 2020. It was hosted by the Cambodian Ministry of Social Affairs – Veterans and Integration of youths and children.

As one of the three representatives for children in Vietnam, Child Nguyen Mac Phuong Thao grown up in SOS Children’s Village’s Hanoi along with 2 young children from the Hanoi Children’s Council had a concise presentation and sharing children’s wishes and recommendation to cope with Covid -19 pandemic and were highly appreciated by the delegates of other countries.

Attending the forum is the opportunity for young children to be listened to many sharing and experience from others and representatives of international organizations: ASEAN ACWC, LEGO Fund, WHO and UNICEF on various topics related to impact of Covid-19 pandemic: measures for prevention from pandemic, mental health and rehabilitation; initiative of protecting children in online environment, cyber safety, education and livelihood and distance – educational methods, education quality and qualification, household livelihood and impact on children and many interesting questions in Q&A session.

Sincerely thanks the Ministry of Labour – Invalids and Social Affairs (MOLISA) and Department of Child Affairs (DoCA) for creating the opportunity for children to attend the Forum to express their point of view child-related issues and convey their messages to authorities.