Tháng Mười 16 2020

Hội nghị quốc tế về trẻ trưởng thành 2020

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, Hội nghị quốc tế về trẻ trưởng thành lần thứ 1 sẽ diễn ra bằng hàng hoạt các sự kiện trực tuyến từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay. Đây là hội nghị trao đổi về “Thế hệ không bao giờ bỏ cuộc - Generation never give up (GNG)” của những bạn trẻ thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau, không chỉ từ Làng trẻ em SOS.

Hội nghị này sẽ mang lại những cơ hội tuyệt vời về trao quyền cho thanh niên, vận động chính sách và định vị lãnh đạo. Sự kiện chính sẽ diễn ra từ 23 – 25 tháng 11/2020. Trước khi dự kiện diễn ra, sẽ có 4 hội thảo trực tuyến diễn ra vào ngày 24/10, 31/10, 7/11 và 14/11 từ 15:00 – 16:30, bạn có thể đăng ký tham gia theo các link sau:

Làm cách nào để kết nối với thế giới rộng hơn - Sự cần thiết của việc kết nối

Thảo luận – Các trẻ trưởng thành

15:00 ngày 24/10/2020

Đăng ký tại đây 

 

Sự chăm sóc của tôi, tiếng nói của tôi

Hội thảo dựa trên các video

15:00 ngày 31/10/2020

Đăng ký tại đây

 

Đóng góp của nghiên cứu về việc ngừng chăm sóc - kinh nghiệm toàn cầu

Thảo luận của ban hội thẩm

15:00 ngày 07/11/2020

Đăng ký tại đây 

 

Cuộc thi thiết kế poster – trình bày ý nghĩa poster và kết quả từ ban giám khảo

15:00 ngày 14/11/2020


Ngoài ra, để giúp BTC có thể lắng nghe và thấu hiểu các bạn đã rời khỏi chương trình chăm sóc, chúng tôi rất mong muốn các bạn cùng chia sẻ link tham gia khảo sát này đến những trẻ trưởng thành mà bạn biết để thực hiện bài khảo sát nhanh. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thiết kế chương trình cho hội nghị chính.

Liên kết tham gia khảo sát: https://bit.ly/CareLeaversConvention