Tháng Sáu 28 2020

Ngày Gia đình Việt Nam tại Làng trẻ em SOS Việt Nam

Gia đình là một tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Nhận thấy tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của trẻ em, Tiến sĩ Hermann Gmeiner - người sáng lập Làng trẻ em SOS đã xây dựng mô hình gia đình thay thế cho trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và không may mất đi sự chăm sóc từ gia đình gốc dựa trên 4 nguyên tắc trẻ em, cha mẹ, gia đình và cộng đồng. Ở Làng trẻ em SOS, trẻ được chăm sóc và nuôi dưỡng theo mô hình gia đình thay thế. Không giống với bất cứ trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi nào khác, ở đây các con được lớn lên và phát triển một cách tự nhiên nhất trong một gia đình với Mẹ, 7-8 Anh chị em ở các độ tuổi khác nhau.

Đối với trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và không may mất đi sự chăm sóc từ gia đình gốc, những đứa trẻ đã trải qua những tổn thương, mất mát có lại được gia đình, có mẹ yêu thương và anh chị em bao quanh là một điều kỳ diệu.

Nhân ngày Gia đình Việt Nam, 17 Làng trẻ em SOS trên khắp toàn quốc đã tổ chức nhiều hoạt động để gắn kết các thành viên trong gia đình và cũng tạo điều kiện để các con tri ân mẹ, dì, tổ chức SOS đã chăm sóc, yêu thương và đem lại cho các con một gia đình thực sự.

Bữa cơm gia đình tại Làng trẻ em SOS Vinh và Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ do chính các con tự đi chợ, chuẩn bị, chế biến và trang trí