Tháng Giêng 20 2021

Liên Hợp Quốc khởi động Quỹ phục hồi doanh nghiệp Phụ nữ

Ủy hội Kinh tế Xã hội Châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc (ESCAP) và Quỹ Đầu tư Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNCDF), với sự hỗ trợ từ Ngân hàng Phát triển Doanh nhân Hà Lan (FMO), Chính phủ Canada và Visa Inc. đã phát động 'Quỹ Phục hồi Doanh nghiệp Phụ nữ: Thúc đẩy và Nâng cấp các Giải pháp Kỹ thuật số để Nâng cao Sự phát triển và Khả năng phục hồi của Doanh nghiệp Phụ nữ '.

"Thông qua Quỹ này, chúng tôi sẽ hỗ trợ các giải pháp kinh doanh sáng tạo nhằm giải quyết những khó khăn mà các doanh nghiệp nữ ở Nam và Đông Nam Á phải đối mặt. Những giải pháp này ngày nay đặc biệt quan trọng vì chúng tôi biết các doanh nghiệp nữ đã phải chịu đựng rất nhiều từ COVID-19. Bây giờ là cơ hội để đổi mới và tìm ra các giải pháp phục hồi tốt hơn và xây dựng khả năng phục hồi. UNCDF cảm ơn ESCAP, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Chính phủ Canada, Ngân hàng Phát triển Doanh nhân Hà Lan (FMO) và Visa Inc. đã hợp tác và hỗ trợ để thúc đẩy các doanh nghiệp nữ thông qua cơ chế Quỹ Đổi mới này", Phó Thư ký Điều hành UNCDF Xavier Michon cho biết.

Các đối tượng đăng ký tham gia Quỹ có thể ở bất kỳ đâu trên toàn cầu, nhưng việc thực hiện dự án và giải pháp phải hướng tới các doanh nghiệp nữ ở một hoặc nhiều quốc gia sau: Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Myanmar, Nepal hoặc Việt Nam. Các ứng viên đủ điều kiện có thể đăng ký tham gia Quỹ bao gồm các tổ chức tài chính được quản lý, công nghệ tài chính, các tổ chức công nghệ, v.v.

"Quỹ sẽ cung cấp khoản đồng tài trợ lên tới 50.000 USD cho các giải pháp sáng tạo, cùng với hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp thông qua mạng lưới đối tác rộng lớn của chúng tôi. Chúng tôi rất vui được hợp tác với UNCDF, FMO, Chính phủ Canada và Visa Inc. về sáng kiến ​​thú vị này, sẽ mang đến thị trường các giải pháp kinh doanh và tài chính sáng tạo cho các nữ doanh nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch, "- Phó thư ký điều hành ESCAP Kaveh Zahedi cho biết.

"FMO đặc biệt vui mừng được hợp tác với UNCDF và ESCAP để khởi động Quỹ Phục hồi Doanh nghiệp Phụ Nữ. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác với các nhà cải cách khu vực tư nhân trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp kỹ thuật số là cơ bản để giúp các doanh nghiệp nữ bị ảnh hưởng kinh tế bởi COVID-19 Chúng tôi tin tưởng quỹ sẽ tạo ra một hiệu ứng xúc tác trong hệ sinh thái MSMEs trên khắp châu Á, giới thiệu các giải pháp kỹ thuật số khả thi và các mô hình kinh doanh bền vững để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp chính thức và phi chính thức do phụ nữ lãnh đạo ", Andrew Shaw, Giám đốc Phát triển Năng lực FMO cho biết.

Để tìm hiểu thêm và/hoặc gửi đơn đăng ký của bạn, vui lòng truy cập TẠI ĐÂY.

Giới thiệu về Quỹ Phục hồi Doanh nghiệp Phụ nữ

Quỹ Phục hồi Doanh nghiệp Phụ nữ được hỗ trợ bởi Ngân hàng Phát triển Doanh nhân Hà Lan (FMO), Chính phủ Canada, và Visa Inc. Quỹ được thực hiện bởi Ủy hội Kinh tế Xã hội Châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc (ESCAP) chương trình Xúc tiến Doanh nhân của Phụ nữ, hợp tác với Quỹ Đầu tư Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNCDF), theo chiến lược 'không để ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên kỹ thuật số'. Quỹ được tổ chức bởi nền tảng Quỹ Đổi mới sáng tạo của UNCDF, thông qua chương trình ASEAN, được hỗ trợ bởi Chính phủ Australia.