Mang lại gia đình bền vững

cho trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi

Trở thành một phần trong

gia đình thay thế của trẻ

Đỡ đầu cho trẻ

Hãy là lý do cho nụ cười

của trẻ mồ côi, bị bỏ rơi tại Làng SOS

Tài trợ tùy tâm

Làng trẻ em SOS Việt Nam là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Mọi trẻ em phải thuộc về một gia đình, được lớn lên trong tình yêu thương, sự tôn trọng và an toàn".
Tìm hiểu thêm

30 năm thay đổi những cuộc đời
 
5,900 trẻ em đã và đang lớn lên tại các Làng trẻ em SOS, 2800 trẻ đã trưởng thành và sống hạnh phúc. Làng trẻ em SOS cam kết tiếp tục thay đổi cuộc đời, đem lại tương lai cho trẻ em thiệt thòi Việt Nam.

LÀNG TRẺ EM SOS ĐẶC BIỆT HIỆU QUẢ

VỚI BỐN NGUYÊN TẮC SƯ PHẠM

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

tại các Làng trẻ em SOS và các chương trình, dự án hỗ trợ trẻ em của Làng SOS

Hơn 18.000 trẻ em đang cần bạn giúp đỡ

Tất cả hoạt động vì trẻ em của Làng trẻ em SOS đều nhờ sự hỗ trợ tài chính của các mạnh thường quân.

  TÀI TRỢ

/* pageName= Trang chủ pagePrefix= breadCrumb=Trang chủ mainDomain=sosvietnam.org langIdentifier=VN,vi */